Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

mgr Bożena Hościło

 

NAUCZYCIELE

3 dyplomowanych

3 mianowanych

2 nauczycieli początkujących

 

Nauczyciele specjaliści

pedagog specjalny

logopeda

psycholog

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

administracja: główny księgowy, intendent, sekretarka;

obsługa: 4 woźne oddziałowe, kucharz, 2 pomoce kuchenne, konserwator.