Realizowane Programy

Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku”

Iwona Lewkowicz, dr Anna Tworkowska - Baraniuk.

Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia


Roczny Plan Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Białymstoku na rok szkolny 2023/2024

„MÓWIĘ I TWORZĘ”

„Mowa słodsza niż miód”.

Homer

Zadania ogólne:

 • uświadomienie konieczności dbania o rozwój mowy oraz komunikacji językowej.
 • doskonalenie kompetencji grona pedagogicznego w zakresie wspomagania wychowawczej roli nauczyciela.
 • podejmowanie działań w celu rozwoju i usprawniania aparatu mowy członków społeczności przedszkolnej.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik 1 - do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dn. 14 luty 2017 r. (DZ.U. 2017 poz. 356)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 


Program "Optymistyczne Przedszkole"

Dnia 9 maja 2012 r. z okazji wejścia do ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole Ireny Dzierzgowskiej, Mireli Nawrot” Przedszkola Samorządowego Nr 5 i Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Białymstoku inaugurację zaszczyciła swoją obecnością współautorka programu Pani Mirela Nawrot - dyrektor ośrodka „Partner”, wykładowca wyższej uczelni, dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”, która wspólnie ze śp. Ireną Dzierzgowską – w-ce minister Edukacji Narodowej w latach 1997-2000 opracowała program „Optymistyczne Przedszkole”.

Pani Mirela Nawrot wprowadziła obecnych w arkana „Piękniejszej edukacji dla małego dziecka” angażującej pracowników przedszkoli, dzieci i rodziców. Uroczystość uświetniły występy dzieci z obu placówek. W Polsce program "Optymistyczne przedszkole" powstał w 2004 i z roku na rok przybywa mu zwolenników. W 2008 program ten realizowało ponad sto przedszkoli w Polsce.

Głównym celem tego programu jest wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozwijanie optymizmu, podejmowania działań konstruktywnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach. Ważne jest, aby dzieci były tolerancyjne, wrażliwe, zaangażowane, aby rozwijały swoje talenty i zainteresowania.

Cały program zawiera 7 modułów:

 • Moduł czerwony – wychowanie.
 • Moduł pomarańczowy – inteligencje wielorakie.
 • Moduł żółty – sukces dziecka.
 • Moduł zielony – umiejętności.
 • Moduł niebieski – optymistyczni rodzice.
 • Moduł granatowy – optymistyczny personel.
 • Moduł fioletowy – promocja przedszkola.

Piątka na piątkę” – przedszkole w pełni przyjazne dziecku

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 Kształtujemy umiejętności samoobsługowe naszych wychowanków

 Organizujemy zajęcia rozwijające wszechstronne zdolności dzieci

 Nawiązujemy współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

 Czuwamy nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci

 Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku dzieci

 Przygotowujemy dzieci do szkoły

 Celebrujemy uroczystości i spotkania podtrzymujące więzi rodzinne i przynależność narodową

 Jesteśmy otwarci na innowacje i nowe wyzwania

 Akceptujemy dzieci takimi jakie są

 

Pracujemy zgodnie z podstawą programową

Stwarzamy coraz lepsze warunki do nauki i pracy

5-tka na piątkę – przedszkole w pełni przyjazne dziecku

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • jest placówką otwartą na potrzeby dziecka i jego rodziców;

 • współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci oraz w celu promowania placówki, wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom;

 • dba o higienę i zdrowy, aktywny tryb życia, promuje zasady bezpieczeństwa oraz działania prozdrowotne;

 • prowadzi zajęcia na wysokim poziomie, prowadzi działania innowacyjne;

 • wychowankowie przedszkola są odpowiednio przygotowani do podjęcia nauki w szkole;

 • dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze, potrafią poradzić sobie w trudnych sytuacjach;

 • przedszkole propaguje relacje interpersonalne oparte na poszanowaniu praw i obowiązków wszystkich podmiotów społeczności przedszkolnej;

 • klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy.

Stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka zgodnie z zasadami ochrony zdrowia i higieny sprawi, że placówka jest bezpieczna i przyjacielska.